xs
xsm
sm
md
lg

รมช.กษ.ย้ำหาก"ปารีณา"บุกรุกที่ป่าสงวนจริง จะไม่ปกป้อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีการบุกรุกที่ป่าสงวน ว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องมีการตรวจรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ถือแผนที่คนละฉบับ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า น.ส.ปารีณายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.จำนวน 1,700 ไร่ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเพียง 600 กว่าไร่เท่านั้น จึงต้องตรวจสอบรางวัดใหม่อย่างละเอียด และต้องยึดแผนที่ที่ถูกต้อง หรือที่เรียกว่า One Map เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการดำเนินการขั้นต่อไปจะได้ถูกต้องตามกฏหมาย ป้องกันการถูกฟ้องกลับ พร้อมย้ำว่า หาก น.ส.ปารีณา กระทำผิดจริงจะไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอน