xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อไทยอัดทีมเศรษฐกิจรัฐบาลขาดความเชื่อมั่น โบ้ยความรับผิดชอบ ปัญหาประชาชนถูกทิ้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเครื่องจักรเศรษฐกิจวิกฤตหมดทั้ง 5 ด้าน ว่า สิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชะลอตัวลงทุกรายการ เครื่องจักรที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 5 ด้าน ได้แก่ การส่งออกติดลบ จากภาคอุตสาหกรรมหดตัว ยอดคำสั่งซื้อลดลง โรงงานลดจำนวน การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง การลงทุนภาครัฐหดตัว การลงทุนเมกะโปรเจกต์หลายโครงการเลื่อนออกไป หรือตัวโครงการดำเนินการล่าช้า ไม่มีการลงทุนใหม่ๆ การลงทุนภาคเอกชนลด อันเกิดจากความไม่ชัดเจนของรัฐบาลในการเจรจาการลงทุนจากต่างประเทศ และความล่าช้าของงบประมาณ ทำให้ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อดูรายประเทศ รายภูมิภาค นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง เหตุจากภาครัฐไม่มีมาตรการระยะยาวในการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวรองรับ ปัญหาเงินบาทแข็งค่า จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้จะไปหาความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นจากที่ไหน เพราะขนาดในทีมเศรษฐกิจทีมเดียวกันเองยังโบ้ยความรับผิดชอบ ส่งสัญญาณคายฟันยาง ตัวใครตัวมัน สุดท้ายปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนก็ถูกทิ้งไว้โดยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้