xs
xsm
sm
md
lg

DSI ให้ผู้เสียหายคดี FOREX 3D เข้าพบพนักงานสอบสวน 25 พ.ย.-25 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียหายจากคดี FOREX 3D เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว โดยสามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

1. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี ชั้น 8) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0 2142 2831

2. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035 355 464, 06 3203 9619

3. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เลขที่ 159/191 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร.0 3841 0405

4. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา) เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.08 1903 9156

5. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 177/49 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4346 8688

6. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.0 5324 1737 - 8

7. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เลขที่ 5 หมู่ 5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.08 1684 8166

8. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 (จังหวัดนครปฐม) เลขที่ 99/20 หมู่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร.06 2261 6999

9. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 (จังหวัดสุราษฏร์ธานี) เลขที่ 58/33 หมู่ 5 ถนนสุราษฏร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทร.0 7720 5202

10. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 137/4 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90120 โทร.0 7430 0972

11. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0 7334 0555

อนึ่ง ผู้เสียหายที่จะมาเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาที่สะดวก ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในแต่ละท้องที่ ผ่าน QR Code ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดีผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทางเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น