xs
xsm
sm
md
lg

ปิดเบี่ยงจราจร ซ.เรวัต 1 ระยะทาง 300 เมตร 16 - 18 พ.ย.ช่วงค่ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประชาสัมพันธ์มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) บนถนนเทพารักษ์ฝั่งขาออก บริเวณซอยเรวัต 1 ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยผู้ใช้ทางบริเวณดังกล่าวสามารถใช้ช่องทางได้ 1 ช่องทาง ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.