xs
xsm
sm
md
lg

คืนนี้ปิดเบี่ยงจราจร ซ.ศรีนครินทร์ 31 ระยะทางประมาณ 300 เมตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 และ ช่องจราจรช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 ระยะทางประมาณ 300 เมตร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก ไม่สามารถใช้จุดกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 ได้ ให้ผู้ใช้ทางใช้จุดกลับรถใหม่ ทดแทน

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าเทพารักษ์ ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง