xs
xsm
sm
md
lg

กรมป่าไม้รอ"เอ๋-ปารีณา"ชี้ชัดแนวเขตฟาร์มไก่ พร้อมดำเนินการตาม ก.ม.หากพบล้ำเขตป่าไม้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินรัฐของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ว่า อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยมีป่าไม้จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และฝ่ายความมั่นคงเป็นกรรมการ จากการที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแจ้งมายังป่าไม้จังหวัดราชบุรี ขอเลื่อนการตรวจสอบพิกัดและนำชี้แนวเขตที่ดิน 58 แปลง เนื้อที่ 1,706 ไร่ อำเภอจอมบึงที่ น.ส.ปารีณา ทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ ชื่อเขาสนฟาร์มนั้น กรมป่าไม้กำลังรอการนัดหมายใหม่ ทั้งนี้ การเรียกผู้ครอบครองที่ดินมานำชี้แนวเขต เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) อีกทั้งจากการตรวจสอบในแผนที่ พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ส.ป.ก. จึงต้องให้ ส.ป.ก.มาร่วมกันดำเนินการ

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปจัดทำเขตปฏิรูปที่ดินปี 2554 พื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตทับซ้อนระหว่างที่ป่าไม้ กับ ส.ป.ก. หากผู้ครอบครองหรือผู้รับมอบอำนาจมานำชี้จนทราบชัดเจนว่า บริเวณใดอยู่ในเขต ส.ป.ก. ทาง ส.ป.ก.ก็ดำเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก. แต่หากอยู่ในเขตป่าไม้ ทางกรมป่าไม้จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง