xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ แจงกรณีที่ดิน ส.ส. ปารีณา อยู่ในช่วงดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ชี้แจงกรณีที่ดิน ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่อ.จอมบึง เบื้องต้นมีการสั่งดำเนินการมาจากส่วนกลางแล้ว อยู่ในช่วงดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

จากกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะกรรมาธิการงบประมาณ พรรค์เพื่อไทย ได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี เขต 3พรรค์พลังประชารัฐกว่า 1 บริเวณหลังเขาสน หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่ามีการครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะเนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ สปก.

วันนี้( 13 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลกับทางนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถึงเรื่องราวของที่ดินที่บริเวณดังกล่าวว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการครอบครองโดยถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรโดยนายชยาวุธ กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งต้องให้ระยะเวลาในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้เชิญป่าไม้จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และนายอำเภอจอมบึงมาซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว

พร้อมรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาราชภัฎกาญจนบุรีหลังประชุม ครม.สัญจร ที่ผ่านมา ว่า ให้กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบ ซึ่งได้ทราบว่าทางต้นสังกัดของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงคือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมป่าไม้ โดยผู้บริหารจากส่วนกลางได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการ และทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินไปตรวจสอบในบางส่วน เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน

ส่วนทางป่าไม้ทราบว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว คงให้เป็นหน้าที่ของหน่วยที่มีหน้าที่เฉพาะ ส่วนทางฝ่ายปกครองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวมทั้งนายอำเภอจอมบึงในฐานะประธาน กปอ. หรือกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอำเภอก็เป็นเสมือนปลายทางในกระบวนการพิจารณาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุมัติ พิจารณา เพิกถอนให้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเพื่อความชัดเจนก่อน

ส่วนชื่อกรรมสิทธิ์ของที่ดินว่าเป็นของใครนั้นยังอยู่ระหว่างกำลังตรวจสอบ คือ บริเวณตรงนี้เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี บางส่วนเป็นพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหมดสภาพเป็นป่า ทางกรมป่าไม้เองได้กันคืน และ ได้ส่งมอบให้กับปฏิรูปมีการประกาศปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอจอมบึง เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ได้มีแก้ไขเพิ่มเติมปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่ แก้ไขการปรับปรุงแบ่งพื้นที่เป็นรายตำบล

เพราะว่าเดิมมีการประกาศคุมเขตปฏิรูปทั้งอำเภอ จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ ดั้งนั้นปี พ.ศ. 2554 สำนักงานการปฏิรูป ส.ป.ก. ใหม่ จึงตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมมา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อราษฎรที่พึงจะมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในที่ดินต่างๆจะได้ดำเนินการได้ โดยหลายพื้นที่ของราชบุรี มีทั้ง อ.จอมบึง อ.บ้านคา หลังจากมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ใครที่มีเอกสาร หลักฐาน มีข้อเท็จจริงต่างๆที่เหมาะสม ก็ไปขอออกเอกสารสิทธิ์มาก็จำนวนมาก แต่ถ้ามีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาแบ่งพื้นที่เป็นบางส่วน

ส่วนไหนที่ไม่ได้เข้าเขตปฏิรูป ถ้ามีการเดินสำรวจออกโฉนดของกรมที่ดิน สามารถนำรังวัดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมี สค. 1 ใบจองอะไรเลย ขอให้พยานบุคคลข้างเคียงชี้แนวเขต ผู้ปกครองท้องที่ยืนยัน ก็จะได้รับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินไปได้เลย ซึ่งก็มีอยู่ด้วยในหลายพื้นที่ ที่มีลักษณะแบบนี้ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร คงต้องให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...