xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ทราบรัฐเน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติลอยกระทง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ร่วมกับสวนดุสิตโพล พบว่า ประชาชน ร้อยละ 86 ทราบการจัดงานเน้นรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานคุณค่าความงดงามของประเพณี ร้อยละ 75 เห็นว่าประเพณีลอยกระทงเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำ ลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตั้งใจจะใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว ขนมปัง พืชผัก

สำหรับสถานที่ที่ได้รับความสนใจไปลอยกระทงมากที่สุดคือ จังหวัดสุโขทัย อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 3 ภูมิลำเนาของตนเอง และร้อยละ 70 สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทงในจังหวัดของตนเอง