xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ราชบุรี เป็นพยานมอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ที่ดินทำกิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรี โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก่อนเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูคลอง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” การท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น ณ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และลงเรือจากท่าเรือวัดโชติทายการามไปยังตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เพื่อเยี่ยมชมร้านค้าเก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวก และพบปะประชาชน

จากนั้นช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมสินค้า OTOP และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ก่อนเดินทางต่อไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ ณ บ้านพัก 60 หลัง พร้อมเปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย ก่อนที่ช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปพบประชาชน ที่โรงงานกระดาษไทย เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย และร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี