xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หนุนฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รบ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง พบว่า ร้อยละ 51.61 เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะในเดือนธันวาคมนี้ เพราะการบริหารที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น ควรจะได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 49.41 เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรายบุคคล ในเดือนธันวาคมนี้ เพราะรัฐมนตรีบางคนเข้ามาทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่โปรงใส ร้อยละ 36.59 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะ ร้อยละ 23.45 ระบุฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต ร้อยละ 20.69 พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกหรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ขณะที่ร้อยละ 24.31 ให้รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายอยู่ในตำแหน่งต่อไป หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคล