xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.ประทับใจผู้นำจีนในการประชุมสุดยอดอาเซียนมากที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องสุดยอดอาเซียนกับผู้นำประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง พบว่า ผู้นำหรือตัวแทนประเทศที่ประชาชนประทับใจมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน ร้อยละ 23.6 อันดับที่สอง ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยได้เท่ากันคือ ร้อยละ 7.9 อันดับรองๆ ลงไปได้แก่ เวียดนาม ร้อยละ 6.0 ลาว ร้อยละ 5.3 บรูไน ร้อยละ 4.3 มาเลเซียร้อยละ 3.8 อินโดนีเซียร้อยละ 3.1 พม่า ร้อยละ 2.3 และอื่น ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ อเมริกา และประทับใจทุกประเทศ เป็นต้น ร้อยละ 35.8

ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนคาดว่าประเทศไทยจะได้รับมากที่สุด พบว่า เศรษฐกิจจะดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 56.6 การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.4 มีการลงทุนเพิ่ม ร้อยละ 8.1 ส่งออกจะดีขึ้น ร้อยละ 6.8 และอื่น ๆ เช่น คมนาคม ขนส่งจะดีขึ้น ลดภาษี การเป็นที่รู้จัก ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย เป็นต้น ร้อยละ 9.4

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.5 ภูมิใจที่ประเทศไทยได้จัดงานสุดยอดอาเซียน และค่าเฉลี่ยความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.61 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่ามีความสุขมากที่ประเทศไทยจัดงานสุดยอดอาเซียนได้สำเร็จเรียบร้อย