xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.นำผู้ส่งออกข้าวหารือตัวแทนสหรัฐฯ ถึงแนวทางหนุนตลาดข้าวไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำผู้ส่งออกข้าวไทยพบตัวแทนผู้ประกอบรายใหญ่ ในสหรัฐฯ

นายจุรินทร์ ระบุว่า ปัจจุบันข้าวไทยส่งออกสหรัฐฯ ปีละประมาณ 500,000 ตัน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถือว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดสำคัญอันดับต้นของไทย และในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สหรัฐฯ นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.92 ซึ่งการเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักผู้นำเข้าเพื่อขอทราบสถานการณ์ตลาดและแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการขายตลาดข้าวไทย โดยเน้นมาตรฐานและเพิ่มยอดส่งออกด้วยคุณภาพข้าวระดับพรีเมี่ยม