xs
xsm
sm
md
lg

รมช.สธ.เผยโครงการ"รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ"มีผู้ป่วยพอใจเกือบ 100%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดทำโครงการ รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามนโยบายลดความแออัดเพื่อสร้างทางเลือกการรับยาหลังพบแพทย์ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สมัครใจ ไม่ต้องรอคิวรับยา

ทั้งงนี้ หลังดำเนินงาน 1 เดือน มีร้านยาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 33 ร้าน มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคต่อมลูกหมากโต และโรคลมชัก ซึ่งมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 90.4