xs
xsm
sm
md
lg

กรุงปักกิ่งออกกฎใหม่แก้รถติด-ควันพิษ ห้ามรถทะเบียนต่างถิ่นในเขตเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมาธิการการคมนาคมประจำเทศบาลนครปักกิ่ง (Beijing Municipal Commission of Transport) ของจีน แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่า เทศบาลนครปักกิ่งได้บังคับใช้นโยบายการจราจรใหม่ ว่าด้วยการจำกัดไม่ให้รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนอยู่ต่างถิ่นเข้ามาวิ่งในพื้นที่เขตเมือง เพื่อบรรเทาสภาพการจราจรที่หนาแน่นและลดปัญหาที่จอดรถ รวมถึงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ด้วย

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวระบุว่า รถยนต์นั่งที่จดทะเบียนนอกกรุงปักกิ่งจะได้รับอนุญาตให้ขับในเมืองหลวงได้เฉพาะบริเวณถนนวงแหวนรอบที่ 6 และในเขตทงโจวเท่านั้น โดยต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานด้านการจัดการจราจรของกรุงปักกิ่ง

อย่างไรก็ตาม ยานพาหนะที่มีใบอนุญาตสำหรับการขนส่งผู้โดยสารระยะไกล และการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างมณฑล รถทหาร ยานพาหนะของตำรวจติดอาวุธ รถพยาบาล และรถตำรวจที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต