xs
xsm
sm
md
lg

รวงข้าวคาดมติ กนง.6 พ.ย.นี้ ไม่เอกฉันท์ลดดอกเบี้ย 0.25%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าที่ประชุมจะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งสอดคล้องกับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่มองว่า กนง. จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาก็ตาม เพราะมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายในระยะสั้นๆ ขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทก็แข็งค่ามาก และยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก ที่มองแนวโน้มแล้วว่า จะชะลอตัวไปถึงปีหน้า ดังนั้นการลดดอกเบี้ยตอนนี้จะดีกว่าดำเนินการในรอบหน้า