xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรฯ ออก 4 มาตรการจัดระเบียบจราจร เริ่ม 2 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่องมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระบุว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนปรนให้รถยนต์จากภายนอกสัญจรเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อผ่อนคลายปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยในขณะที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ายสีเขียวและสายสีแดง ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบการจราจรของถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินนั้น

บัดนี้ การก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวได้ดำเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเริ่มเดินรถถึงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เพื่อเชื่อมต่อการจราจรระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินสามารถใช้งานได้แล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรคัดกรองรถยนต์ที่จะผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยจำกัดให้เฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพเหมาะสมแก่การเป็นสถานศึกษา ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความปลอดภัย และลดมลภาวะทางอากาศ อันจะส่งผลให้นิสิตเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถจักรยานและรถรางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี้

มาตรการที่ 1 ห้ามรถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าออกประตูมหาวิทยาลัย ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน 1 โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 2 เวลาในการเปิดประตูเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3ให้ผ่านเข้าออกเฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกเท่านั้น และประตูทั้ง 3 ประตู จะมีเวลาในการเปิดประตูเข้าออก ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

- ประตูงามวงศ์วาน 1 ให้รถยนต์ผ่านเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ในส่วนของประตูเข้า-ออกอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยจะหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบการจราจรพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และจะดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในอนาคตต่อไป

มาตรการที่ 3 การกำหนดเส้นทางการเดินรถในเขตการเรียนการสอน

- รถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่สามารถผ่านเข้าออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยถนนชูชาติ กำภู ถนนระพี สาคริกและถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 4 การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

- รถยนต์ทุกประเภทและรถจักรยานยนต์ ต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง รถกระบะเสียการควบคุมพุ่งชนนิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จนมีนิสิตได้รับบาดเจ็บ 5 คน