xs
xsm
sm
md
lg

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของคลินิกนิรนาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.47 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการทอดพระเนตรการดำเนินงานของคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ต่อมาเสด็จเข้าห้องรับรอง มีพระปฏิสันถารกับนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา และฉายพระรูปร่วมกัน

จากนั้น เสด็จไปยังห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กราบทูลรายงานการดำเนินงานของคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หลังจากนั้น เสด็จออกจากห้องประชุมทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของคลินิกนิรนาม และเสด็จกลับ

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดบริการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 โดยเป็นคลินิกนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทยและทวีปเอเชียที่ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปีละ 40,000 กว่าราย โดยมีบริการหลัก อาทิ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจมะเร็งปากทวารหนัก การให้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี (Same Day ART) การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือเพร็พ (PrEP) นอกจากนี้ ยังดำเนินงานโครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถทำให้เด็กไทยติดเชื้อเอชไอวีน้อยมากเป็นลำดับสองของโลก นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง รวมทั้งโครงการเพร็พพระองค์โสมฯ (Princess PrEP) ที่ทั่วโลกให้การยอมรับเนื่องจากเป็นต้นแบบในการให้บริการเพร็พ (PrEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถผลักดันให้บริการเพร็พเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประเทศแรกในเอเซีย นับเป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573