xs
xsm
sm
md
lg

“ท่านใหม่”ยกวาทะไอน์สไตน์สอน“ปิยบุตร”จงเปลี่ยนความเป็นจริง หากเข้าไม่ได้กับทฤษฎี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” โพสต์ภาพนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ผ่านเฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล” พร้อมระบุว่า “คุณปิยบุตรครับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าความเป็นจริงเข้าไม่ได้กับทฤษฎี (อาทิ เปลี่ยนแปลงประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์) จงเปลี่ยนความเป็นจริง (เสียใหม่) อย่าฝืนทำร้ายตัวเองและวงศ์ตระกูล If the facts don’t fit the theory, change the fact.Albert Einstein