xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวิวัฒน์ ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2561-2564 รวมทั้งสิ้น 3,392,639 ไร่