xs
xsm
sm
md
lg

'ดีอี'ตั้งเป้าติดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศภายในปีนี้ขานรับยุค 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในการแถลงข่าว Meet the Press หัวข้อ "2561 ปีแห่งดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย" ระบุว่า กระทรวงดีอี ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการช่วยให้เศรษฐกิจระดับฐานราก ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีนัย

โดยปัจจุบันกระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็ไม่อาจหลุดพ้นกับกระแสนี้ ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล ดังนั้น จึงจะมีการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี โดนเฉพาะในส่วนของภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ เร่งจัดทำ BIG DATA ของตัวเองให้เป็นรูปธรรม รวมถึงให้บูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อดูแลประชาชน

นายพิเชฐ กล่าวด้วยว่า กระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ให้กับสังคม (Cyber security) โดยตั้งเป้าเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คน ภายในปีนี้ เพื่อกระจายไปในทุกกระทรวง ขณะเดียวกัน ก็จะเร่งรัดให้มีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งการเข้าถึงดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในยุค 4.0

ส่วนข้อกังวลว่านโยบายต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังมีรัฐบาลใหม่นั้น นายพิเชฐ กล่าวว่า หากทุกคนมองว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเป็นสิ่งที่ดี ก็ควรจะต้องช่วยกันรักษาไว้ เพราะมาตรการนี้จะเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะทำให้ไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล


กำลังโหลดความคิดเห็น