xs
xsm
sm
md
lg

ครป.ออกแถลงการณ์ร้องหัวหน้า คสช.ทบทวนการออกหมายเรียกนักวิชาการ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นำโดยนายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ ว่า ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติได้อ่านแถลงการณ์ "ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่ต่อมา นายชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดงานประชุมดังกล่าว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง รวม 5 คน ได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ลงวันที่ 11 สิงหาคม ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 เรื่อง การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. แม้การจัดประชุมดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

อีกทั้ง งานประชุมนี้เป็นเวทีทางวิชาการเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่น ปัญหาสังคม ความรู้เพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเสรีภาพทางวิชาการ ขณะที่คำสั่งดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ยังขาดบรรทัดฐานที่ถูกต้อง

ดังนั้น ครป. เห็นว่าการออกหมายเรียกนายชยันต์ นักวิชาการที่ทำงานเพื่อสังคมมายาวนาน เป็นการออกหมายเรียกโดยมิชอบ รวมถึงเป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ

นอกจากนี้ การออกหมายเรียกดังกล่าวไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานตามหลักนิติธรรม จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทบทวนการออกหมายเรียกนักวิชาการและนักกิจกรรมทั้ง 5 คนนี้ เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ เพื่อให้เข้าสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีการเคารพในสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งขอให้ คสช.ต้องทบทวนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 โดยให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมจากหลายฝ่าย ขึ้นทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยมูลความผิดเบื้องต้นก่อนจะมีการดำเนินการต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...