xs
xsm
sm
md
lg

พม.ไม่สนอันดับ'ทิปรีพอร์ต'ยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2560 ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศ โดยยังคงจัดระดับประเทศไทยอยู่ใน tier 2 watch list หรือระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานบางอย่างของสหรัฐฯ แม้อันดับจะยังคงเท่าเดิม แต่จากการดำเนินการของไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะปีนี้มีความคืบหน้ากว่าปีที่แล้ว ทั้งการดำเนินคดีเพิ่มขึ้นเป็น 333 คดี จากรอบปีที่ผ่านมามี 317 คดี ซึ่งดำเนินคดีด้วยความรวดเร็ว กว่าร้อยละ 80 ของคดีสามารถดำเนินเสร็จได้ปีต่อปี ที่สำคัญ ปปง.สามารถยึดทรัพย์ได้มากกว่า 790 ล้านบาท มากกว่ารอบปีที่ผ่านมา 280 ล้านบาท รวมถึงสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และตกเป็นผู้ต้องหารอบปีที่แล้ว 35 ราย ปีนี้เพิ่มอีก 10 ราย ซึ่งประเด็นนี้สหรัฐฯ ให้ความสำคัญมาก

ขณะที่ปีนี้ สหรัฐฯ ยังคงมีข้อเรียกร้องให้ไทยต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง จำนวน 11 ข้อ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวน ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความพยายามในการคัดแยกเหยื่อ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่เคยเรียกร้องมาเมื่อปี 2559 ที่มีทั้งหมด 17 ข้อ โดยในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอยู่ 1 ข้อ คือการเพิ่มแรงจูงใจสำหรับผู้เสียหาย ในการให้ความร่วมมือทางการสืบสวน และให้ทางเลือกเข้ารับการคุ้มครอง จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ จากเดิมที่มีการคุ้มครองจากรัฐเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในระดับใด รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานและให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่า การจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากเรื่องของการเมืองแน่นอน
กำลังโหลดความคิดเห็น...