xs
xsm
sm
md
lg

พณ.เตรียมเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารในไทยเป็นครั้งแรกว่า จะมีการเปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารได้ภายในเดือนนี้ และอย่างช้าภายในเดือนหน้า เพื่อเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลต้องการให้เปิดดำเนินการตลาดกลางข้าวสารให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
โดยที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ของภาคเอกชนแล้ว 4 แห่ง อาทิ ตลาดไท ตลาดต่อยอดพื้นที่ของบริษัทปทุมไรซ์มิลล์ จ.ปทุมธานี และ พื้นที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ราษฎร์บูรณะ โดยงบประมาณเบื้องต้นที่คาดว่าจะใช้ในโครงการอยู่ที่ 100 ล้านบาท แต่ในปีแรกคาดว่าจะใช้เพียงบางส่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้งตลาดกลางค้าข้าวสารขึ้นจะทำให้ทั้งผู้ส่งออก กลุ่มโรงสีข้าว และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสในการพบผู้ซื้อโดยตรง
กำลังโหลดความคิดเห็น...