xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เพิ่มข้าวสารพอเพียงแจก ปชช.เป็นวันละ 20,000 ถุง/วัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับนิสิตนักศึกษาและอาสาสมัคร บรรจุข้าวสารใส่ซอง “ข้าวสารพอเพียง” เพื่อแจกเป็นขวัญถุงให้กับประชาชน ที่เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สปน.ได้ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครช่วยแพ็กข้าวแจกประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมไป จนถึง 21 มกราคม 2560 จากเดิมวันแรก ตั้งเป้าจะแจก 12,000 ถุงต่อวัน แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้เพิ่มเป็นวันละ 20,000 ถุงต่อวัน แต่ยังได้รับแจ้งว่าไม่เพียงพอต่อปริมาณของประชาชน จึงจะพยายามดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ความมุ่งหมายการแจกข้าวสารพอเพียง เพราะต้องการให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้คือ การแน่วแน่มั่นคงและยั่งยืน การบรรจุข้าวครั้งนี้เป็นข้าวที่มาจากกรมการข้าว ขณะนี้มีจิตอาสามาร่วมช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก นอกจาก สปน.บรรจุข้าวแล้ว ยังจะขยายไปหน่วยงานอื่นๆ ด้วย โดยผู้บริหารพยายามจะแจกข้าวพอเพียงให้กับผู้ที่เดินทางมาทุกคน
กำลังโหลดความคิดเห็น