xs
xsm
sm
md
lg

สปน.ออกประกาศซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ เพื่อขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ระบุว่า

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธง ครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน

3. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการกรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

สำหรับกรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ

1.ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ เนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ

2.ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี

3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น

4.กรณีแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 2. และ3.

สำหรับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้

1.พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคำถวายความอาลัย ให้ใช้ "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า.........."

สำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน สำหรับการประดับผ้าระบายดำสลับขาว ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับการประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

การดำเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567

การลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  และพระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วัน โดยสามารถติดต่อประสานได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111
กำลังโหลดความคิดเห็น...