xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พม.ยินดีสหรัฐฯ ยกอันดับแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของไทยเป็น Tier 2

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แสดงความยินดีกรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ยกอันดับของประเทศไทยดีขึ้นเป็นระดับ Tier 2 โดยระบุว่า สหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานใน 3 มิติ คือ ด้านการดำเนินคดี รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายว่าการค้ามนุษย์โดยเพิ่มบทลงโทษที่สูงขึ้น ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ รัฐบาลยังคงมีความพยายามในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และล่ามอย่างต่อเนื่อง และด้านการป้องกัน ไทยมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีระบบป้องกันและควบคุมการเข้าออกของประชากรกลุ่มเสี่ยง และประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายลำดับต้นต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...