xs
xsm
sm
md
lg

9 มิ.ย.กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญในหลวงครองราชย์ 70 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนทางระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งบทบาทภารกิจหนึ่งที่สำคัญก็คือการผลิตเหรียญกษาปณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยที่ผ่านมาในช่วงวาระมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรมธนารักษ์ได้เคยจัดทำเหรียญที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษกมาแล้ว

สำหรับในปีมหามงคลยิ่ง 2559 นี้ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ ได้มีความเป็นอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนถ้วนทั่ว ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน 70 ปี โดยการจัดทำเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ประกอบด้วย

-เหรียญทองคำขัดเงา ราคา 1 หมื่น 6 พันบาท จำหน่ายเหรียญละ 3 หมื่นบาท
-เหรียญเงินขัดเงา ราคา 800 บาท จำหน่ายเหรียญละ 1 พัน 600 บาท
-เหรียญโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิล ราคา 50 บาท จ่ายแลกเหรียญละ 50 บาท

ทั้งนี้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวมีกำหนดเปิดจำหน่ายจ่ายแลก ส่วนกลางที่ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจำหน่ายผ่านระบบ e-catalog บน www.treasuey.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทร.0 2565 7966 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.0 2278 5641

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ ยังพร้อมจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทยทั้ง 3 ชนิด คือ เหรียญทองคำ ใหญ่ ราคา 7 หมื่น 5 พันบาท เหรียญทองคำเล็ก ราคา 2 หมื่น 3 พันบาท และเหรียญเงิน ราคา 3 พัน 200 บาท ที่กรมธนารักษ์ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และหน่วยจำหน่าย ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...