xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาฝีมือฯ จัดโครงการสานพลังประชารัฐสร้างงานฯ 16 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวโครงการมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 ว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้มีงานทำ ต่อยอดความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือของตนเอง ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันวันที่ 16 มิ.ย.2559 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั้งหมด 11 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ภายในประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การอบรมฝีมือแรงงาน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพตามความถนัดของแรงงาน การสาธิตอาชีพจากตัวแทนนักศึกษาที่กำลังไปแข่งขันฝีมือแรงงานที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ และกิจกรรมนัดพบแรงงานและนายจ้าง ที่จะมารับสมัครงานด้สนตัวเองอีกด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 11,000 คน ตั้งเป้าคนไทยมีงานทำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
กำลังโหลดความคิดเห็น...