xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวิสาขบูชา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตราธิราช และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคมนี้ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขบวนอัญเชิญออกจากพระบรมมหาราชวัง ด้านประตูสวัสดิโสภา เข้าสู่ถนนสนามไชย เคลื่อนไปประดิษฐานบนมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นจะมีพิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนา พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 234 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรีและการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมบันเทิง) ในส่วนของพิธีถวายพระราชกุศล เจริญจิตภาวนาจะจัดขึ้นในเวลา 10.30 น.ของทุกวัน และวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 234 รูปในเวลา 07.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...