xs
xsm
sm
md
lg

ชาวอีสานทำบุญวิสาขบูชาแต่เช้า มหาสารคามรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

บรรยากาศตักบาตร ริมน้ำโขงนครพนม
ภาคอีสาน - พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชาริมโขง ขณะที่ 1,027 วัดในมหาสารคามพร้อมใจรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมสีขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (10 พ.ค.) ที่หน้าวัดมหาธาตุ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวลาว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ รวมถึงส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

โดยตลอดทั้งวันตามวัดสำคัญต่างๆ ของ จ.นครพนม จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา นำประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญ โดยเฉพาะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จะมีการนำพุทธศาสนิกชนทำบุญ เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งทุกปีจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาทำบุญจำนวนมาก ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการ จ.หนองคายนำประชาชนตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป
หนองคายตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป

ขณะที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและสักการะของประชาชนสองฝั่งโขง นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวลาว ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป ด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมจตุปัจจัยใส่บาตรถวายพระสงฆ์

โดยมีพระธรรมมงคลรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของวันด้วยการทำบุญ ทำกุศล สร้างแรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


ชาวอุบลฯตักบาตรหน้าพระธาตุบรรจุอัฐิพระพุทธเจ้า

คนอุบลฯ ตักบาตรหน้าพระธาตุบรรจุอัฐิพระพุทธเจ้า

เช่นเดียวกับที่วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 109 รูป โดยมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เป็นผู้นำพระสงฆ์สามเณรรับบาตรจากประชาชน นักเรียน นักศึกษากว่า 300 คน ที่มารวมตัวกันอยู่รอบองค์พระธาตุที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัด

สำหรับพระธาตุหนองบัวแห่งนี้มีพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้มีประชาชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาสักการะกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงวันวิสาขบูชาในปีนี้ด้วย

และช่วงสายวันเดียวกัน นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จะร่วมปลูกต้นปอเทืองบริเวณเกาะกลางถนน เริ่มตั้งแต่สี่แยกบริษัทอุบลเจริญศรี จำกัด เพื่อให้ต้นปอเทืองช่วยปรับปรุงสภาพดิน ดูดซับควันพิษจากยานพาหนะ และสร้างความร่มรื่นให้เกาะกลางถนนด้วย
มหาสารคามเดินสมาธิ รณรงค์เข้าวัดฟังธรรม
ชาวมหาสารคามร่วมเดินสมาธิปฏิบัติธรรม

ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ชมรมรักสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเดินสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักศึกษา ร่วมกันเดินสมาธิระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มุ่งหน้าเข้าสู่วัดศรีสวัสดิ์

ทั้งนี้ เพื่อเข้าปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกับชาวมหาสารคามอีกหลายร้อยคนที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวภายในศาลาการเปรียญ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมรักษาศีลเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัดมหาสารคาม

สำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาของจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้น ณ วัดทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม รวม 1,027 วัด ด้วยการรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือชุดสุภาพสีขาว เข้าวัดหรือศาสนสถานตลอดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ การทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม และการเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อน้อมนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

รวมถึงเป็นการน้อมรำลึกเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธองค์ คือวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน บังเกิดในวันเดียวกัน ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เรียกว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...