xs
xsm
sm
md
lg

BOI เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปีนี้ 311 โครงการ เพิ่มขึ้น 98%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) 59 มีจำนวน 311 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 98 โดยมีมูลค่า 8.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 234 ซึ่งเดือนมีนาคม 59 มีมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงถึง 5.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 420 โดยประเทศที่เข้ามาขอรับส่งเสริมส่งเสริมการลงทุนมากสุดในช่วงไตรมาสแรก คือ ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ 7,200 ล้านบาท และการผลิตรถยนต์ 2,875 ล้านบาท

สำหรับอันดับสองเป็นการลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเคมีภัณฑ์ หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4,000 ล้านบาท คอนแทคเลนส์ 2,401 ล้านบาท เลนส์แก้วตาเทียม 1,813 ล้านบาท และชิ้นส่วนยานพาหนะ 1,754 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการลงทุนจากจีน ผลิตซิลิกา 1,400 ล้านบาท ชิ้นส่วนโซลาร์ เซลส์ 728 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เหล็ก 700 ล้านบาท เป็นต้น

ส่วนแนวโน้มการขอรับส่งเสริมการลงทุนในไตรมาส 2 ปี 59 คาดว่าจะมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท โดยเป็นคำขอภายใต้นโยบายคลัสเตอร์ไม่น้อยกว่า 8 หมื่นล้านบาท ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางอากาศยาน ระบบอัตโนมัติ สิ่งทอ เป็นต้น และคาดว่าจะมีโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมคลัสเตอร์มายื่นคำขอไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท เช่น เคมีภัณฑ์ เกษตรและอาหารแปรรูป เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น