xs
xsm
sm
md
lg

กทม.คลอดคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย 146 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18เม.ย.ที่ผ่านมานายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายจำนวน 146 ราย ดังนี้

ฝ่ายปกครอง
1.นายวัลลภ เกียรติศรีกุล จากเขตบางแค ไป บางบอน
2.น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย จากเขตบางบอนไป จอมทอง
3.นายอัษฎางค์ ศรีงามช้อย จากเขตธนบุรี ไปบางแค
4.นายเสน่ห์ ชมชะนัด จากเขตปทุมวันไปวัฒนา
5.น.ส.นิภา นิลพัฒน์ จากเขตมีนบุรีไปคันนายาว
6.นายกนก สิงห์โต จากเขตราชเทวีไปตลิ่งชัน
7.นายสุขุม อังอนันท์ จากเขตสะพานสูงไปมีนบุรี
8.นายสุเมธ อมรศรีวรากุล จากเขตสัมพันธวงศ์ ไปราชเทวี
9.นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ จากเขตคันนายาวไปสะพานสูง
10.น.ส.วริญญาภัสร์ ปิยะปฐมพัฒน์ จากเขตจอมทองไปทุ่งครุ
11.นายสุเทพ ลาภพิพัฒน์ จากเขตตลิ่งชันไปมีนบุรี

ฝ่ายทะเบียน
1.น.ส.นวลเพ็ญ กันภัย จากเขตทวีวัฒนาไปบางขุนเทียน
2.นางภัคชลี ทรงลำยอง จากเขตราชเทวีไปหลักสี่
3.นายโกศล สุนทรพฤกษ์ จากเขตคลองสามวาไปหนองจอก
4.น.ส.ธันย์จิรา โรจพิพิศน์ จากเขตดุสิตไปทวีวัฒนา
5.นายชิโนภาค กลับบัว จากเขตตลิ่งชัน ไปบางกอกน้อย
6.นายโครงการ เจียมจีรกุล จากเขตทุ่งครุไป พระโขนง
7.นายสุรเดช อำนวยสาร จากเขตบางกอกน้อยไปภาษีเจริญ
8.น.ส.กุศลิน จารุศิริ จากเขตบองกอกใหญ่ไป ตลิ่งชัน
9.น.ส.ปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล จากเขตบางกะปิไปบึงกุ่ม
10.นายวิโรจน์ ตรังคสัญชัย จากเขตบางเขน ไปพระนคร
11.นางสุชีรา นภาพรรณสกุล จากเขตบึงกุ่มไปดุสิต
12.นายทรงพล ช่วยเกตุ จากเขตประเวศไปคลองสามวา
13.น.ส.วรุณลักษม์ พลหาญ จากเขตพระโขนงไปยานนาวา
14.น.ส.อนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ จากเขตพระนครไปบางกอกใหญ่
15.นายยุทธนา คู่บุญธรรม จากเขตภาษีเจริญไปทุ่งครุ
16.จรรยา สุพัฒนากุล จากเขตมีนบุรีไปบางเขน
17.นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ จากเขตสวนหลวงไปประเวศ
18.นายบรรเจิด แหลมศรี จากเขตสายไหมไปราชเทวี
19.นายปรีชา ชวาลไพบูลย์ จากเขตหนองจอกไปสวนหลวง
20.นายบพิธ รัตนบุรี จากเขตหลักสี่ไปสายไหม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
1.นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ จากเขตบางพลัดไปหลักสี่
2.นางละมัย ปานะศรี จากเขตจอมทองไปทุ่งครุ
3 .นางราตรี ธนสมบัติกุล จากเขตหนองแขมไปบางพลัด
4.น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี จากเขตหลักสี่ไปหนองแขม
5.นางศุภพิชญาณ์ ชัยภัทรกุล จากเขตบางกะปิไปป้อมปราบฯ
6.นายปัญญา อรรถานิธี จากเขตบางซื่อไปจตุจักร
7.นางนิภา โพธิ์โต จากเขตทุ่งครุไปดุสิต
8.นางณัฐกนก โอภาสสถิตกุล จากเขตป้อมปราบฯไปพระนคร
9.นายศิริพงษ์ บุญส่ง จากสวนหลวงไปบางเขน
10.นายมาโนช คลายแก้ว จากเขตสายไหมไปบางซื่อ
11.นายพงษ์สิทธิ์ ต๊ะวงษ์ษา จากเขตบางเขนไปบางกะปิ
12.นางพัสพงค์ นิ่มสำลี จากเขตพระนครไปจอมทอง

ฝ่ายรายได้
1.น.ส.วันดี ศิริพงศ์ติกานนท์ จากเขตมีนบุรีไปประเวศ
2.นางธนาทิพย์ ตรงชาติ จากเขตดอนเมืองไปบางซื่อ
3.นายณัฐวุธ วงศาโรจน์ จากเขตบางซื่อไปปทุมวัน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
1.นายสุพจน์ กุหลาบทอง จากเขตหนองแขมไปยานนาวา
2.นางสุกัญญา น้อยเกษม จากเขตป้อมปราบฯไปดอนเมือง
3.นายสายชล จังสมยา จากเขตทวีวัฒนาไป หนองแขม
4.นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ จากเขตทุ่งครุไปบางกอกใหญ่
5 .นางสมใจ ฤชุปนัย จากเขตลาดพร้าวไปป้อมปราบฯ
6.นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ จากเขตสวนหลวงไปบางกะปิ
7.นายดิเรก รัฐวิวัฒน์ จากเขตจอมทองไป ทุ่งครุ
8.นายศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล จากเขตพญาไทไปสายไหม
9.น.ส.พิมพ์วรา นันท์ธนากาญจน์ จากเขตสายไหมไปบางพลัด
10.นายพิษณุ รักษาชาติ จากเขตบางกะปิไปสาทร
11.น.ส.พัชรประวีร์ ระเห็จหาญ จากเขตบางกอกใหญ่ไป จอมทอง
12.นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ จากเขตปทุมวันไปบางรัก
13.นายชัชชญา ขำจันทร์ จากเขตบางนาไปสวนหลวง
14.นายวชิร วงศ์อภัย จากเขตยานนาวาไปห้วยขวาง
15.นายเริงศักดิ์ ยศประยูร จากเขตดอนเมืองไปลาดพร้าว
16.นางอารมณ์ วงษ์มหา จากเขตบางพลัดไปทวีวัฒนา
17.นางเสาวลักษณ์ ผงทอง จากเขตพญาไท
18.นางเตือนใจ จันทร์จากเขตสาทรไปปทุมวัน

ฝ่ายการศึกษา
1.นางสุมาลย์ อารยะทรงศักดิ์ จากเขตปทุมวันไปหนองแขม
2.นางสมฤดี ลันสุชีพ จากเขตลาดพร้าวไปบางกะปิ
3.นางธมน จุ้ยแตง จากเขตดอนเมืองไปหลักสี่
4.นางจิรัชฌา ถนอมจากเขตสาทรไปธนบุรี
5.นางอลิศา แสวงผล จากเขตพระนครไปปทุมวัน
6.น.ส.ฐาริธกา จันทวรรณ จากเขตหลักสี่เขตลาดพร้าว
7.นายอนุรัตน์ เครือชะเอม จากเขตวัฒนาไปเขตดอนเมือง
8.น.ส.วิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาไปเป็นกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอบ กองเทคโนโลยี เพื่อการเรียนสอน สำนักการศึกษา
9.นางสิริภรณ์ สุวรรณโณ จากเขตหนองแขมไปเขตพญาไท

ฝ่ายการคลัง
1.นางเพ็ญทิพย์ สุขสม จากเขตสะพานสูงไปเขตบางกะปิ
2.น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม จากเขตทวีวัฒนาไป เขตตลิ่งชัน
3.น.ส.สุดใจ คงทน จากเขตบางแคไปบางขุนเทียน
4.น.ส.อุทัยวรรณ คงรัตนวร จากเขตราษฎร์บูรณะไปราชเทวี
5.นางณิชารีย์ สุขะวัฒนะ จากเขตตลิ่งชันไป บางกอกใหญ่
6.นางสายสมร สอนเครือ จากเขตบางขุนเทียนไปทวีวัฒนา
7.น.ส.กฤษณา บางแจ้ง จากเขตดอนเมืองไป ห้วยขวาง
8 .น.ส.ชลินรัตน์ แสงสายัณห์ จากเขตราชเทวีไปพระนคร
9.น.ส.ญาดา นัยนภาเลิศ จากเขตห้วยขวางไปธนบุรี
10.น.ส.นภา มุสโตฟาดี จากเขตบางกะปิไป สะพานสูง
11.น.ส.ผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ จากเขตบางกอกใหญ่ไปราษฎร์บูรณะ
12.น.ส.รุ้งทอง กลึงกลมเกลียว จากเขตธนบุรีไปบางแค
13.น.ส.ศิริพร รัตนคันทรง จากเขตคลองสามวาไปประเวศ
14.น.ส.สร้อยสุดา ดาวแจ้ง จากเขตบางนาไปสวนหลวง
15.น.ส.สุจิตรา สมบัติ จากเขตวังทองหลางไปดอนเมือง
16.น.ส.เสาวภา เพียงอภิชาติจากเขตสวนหลวงไปบางนา
17.นางณัฐรดา กมลประเสริฐสุข จากเขตประเวศไปวังทองหลาง
18.น.ส.กนกวรรณ เอี่ยมสิ้ม จากเขตพระนครไปบางพลัด
19.น.ส.เสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย สำนักงานเลขานุการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเป็น เขตคลองสามวา

ฝ่ายโยธา
1.นายพิชิต ประเสริฐเจริญสุข จากเขตจอมทองไป ตลิ่งชัน
2.นายประเมิน โกสุมจากเขตมีนบุรีไปคลองสามวา
3.นายอนุสรณ์ พุ่มพวง จากเขตห้วยขวางไปมีนบุรี
4.นายสุชัย อมรดารารัตน์ จากหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร3 สำนักการโยธา เป็นเขตห้วยขวาง
5.นายดิชา คงศรี จากหัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูล สำนักการโยธาไป เขตจอมทอง

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ
1.นายสมชาย ลีลารัตน์ หัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 4 สำนักการโยธา
2.นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร เป็นหัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2
3.นายธนันท์ชัย เมฆประเสิรฐวนิช หัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร สำนักงานออกแบบ
4.นายชัยพร บัวสรวง หัวหน้ากลุ่มงานประสานการอนุญาตสาธารณูปโภค เป็น หัวหน้ากลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ
5.นายพีร แพรวพนิต กลุ่มงานควบคุมอาคาร 3 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร
6.นายสุประชา บวรโมทย์ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน2 เป็นหัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 4
7.นายรพีพงษ์ โมรากุลศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 เป็นหัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน5
8.นายมนูญ ธีระวิภาค กลุ่มงานประมาณราคา สำนักงานออกแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศที่ดิน 1
9.นายวัฒนชัย หงส์ปรีชา วิภาค กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศที่ดิน 2
10 .นายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 3 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานประสานการอนุญาตสาธารณูปโภค
11.นายชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช ศูนย์เครื่องมือกล สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูล
12.นายประสิทธิ์ อินทโฉม หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 1 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 2
13.นายไพรัช ปวงนิยม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง2 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 1
14.นายธนกฤต สาระศรี ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 เป็นหัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1
15.นายสัญลักษณ์ ภ้องกิจการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1
16.นายอนุวิชญ์ แวงกฤช กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 2 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักการระบายน้ำ

ฝ่ายเทศกิจ
1 . นายอนุชิต บุญเกลี้ยง จากเขตคันนายาวไป บางเขน
2.นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง จากเขตจอมทองไป บางกอกน้อย
3.ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวนจากเขตตลิ่งชันไปบางกอกใหญ่
4.นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์ จากเขตบึงกุ่มไปมีนบุรี
5.นายธานินทร์ เนียมหอม จากเขตบางเขนไปตลิ่งชัน
6.นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง จากเขตบางกอกใหญ่ไปบางบอน
7.นายสัมฤทธิ์ สุมาลีจากเขตบางกอกน้อยไปปทุมวัน
8.นายชัยพร ทองทรัพย์ จากเขตปทุมวันไปสาทร
9.นายจรัญยุกต์ เขียวสด จากเขตมีนบุรีไปสายไหม
10.นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ จากเขตสาทรไปลาดพร้าว
11.นายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ จากเขตสายไหมไปบางซื่อ
12.นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ จากเขตบางซื่อไป คลองสาน
13.นายชวลิต ทองสม จากเขตบางบอนไปจอมทอง
14.นายชัชทภัทร พลวัน จากเขตลาดพร้าวไปจตุจักร
15.นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ จากหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตพระนคร เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ 2 สำนักเทศกิจ
16.นายธำรง พรมด้าวหัวหน้าฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ 2 กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 เป็นเจ้าพนักงานเทศกิจ กลุ่มงานตรวจการเทศกิจ
17.นายวงศ์ศักดิ์ คงอุดหนุน กลุ่มงานตรวจการเทศกิจ เป็นหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตบางกะปิ กองงานผู้ตรวจ 1
18.น.ส.เมตตา ตันเสรี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด กทม. เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตสัมพันธ์วงศ์
19.นางจันทร์แรม กฤตยานุกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯกทม. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกทม.

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.นางวันดี สิงห์เพ็ชร จากเขตบางเขนไปสายไหม
2.นางสุภมาส เลขาจารกุล จากเขตลาดกระบังไปประเวศ
3.นางละเอียด วัฒนศรี จากเขตหนองจอกไปบึงกุ่ม
4.นางปิยะธิดา อุทโยภาศ จากเขตบางแคไปราษฎร์บูรณะ
5.น.ส.กนกพร สารพุทธิ จากเขตพญาไทไปบางเขน
6.นางจุฑามาศ แสงวิเชียร จากเขตราชเทวีไปห้วยขวาง
7.น.ส.มยุรี เวชพิพัฒน์ผล จากเขตราษฎร์บูรณะไปทวีวัฒนา
8.นางรำไพ โกมุท จากเขตจอมทองไปบางแค
9.นายปัญญา สวัสดิ์เสรี จากเขตทวีวัฒนาไปจอมทอง
10.น.ศ.ศศิธร เจริญจากเขตจอมทองไปพญาไท
11.นายอุกฤษฎ์ องตระกูล จากเขตพญาไทไปราชเทวี
12.นางแสงเพ็ญ วิวัฒนพนชาติ จากเขตราชเทวีไปคันนายาว
13.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง จากเขตประเวศไปลาดกระบัง
14.นายภูวนาท นนทรีย์ จากเขตห้วยขวางไปหนองจอก

ทั้งนี้ให้มีผลในวันที่ 21 เม.ย.นี้เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...