xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินเจรจา สกสค.ปล่อยสินเชื่อครู เชื่อลดหนี้เสียได้ถึง 4 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เกี่ยวกับมาตรการในการแก้หนี้ครู และบุคคลากรทางการศึกษา โดยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยรายละไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ 6 ต่อปี และจะกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าให้เป็นการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ มั่นใจว่า โครงการจะสามารถลดปัญหาหนี้เสียของธนาคารในส่วนนี้ได้อย่างน้อย 40,000 ล้านบาท และเชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยลดภาระและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...