xs
xsm
sm
md
lg

"ม.ล.ปนัดดา" ลงภาคเหนือ มอบนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือ มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน อาศัยความร่วมมือกับภาคประชาชนภายใต้กลไก “ประชารัฐ” และจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร
ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่านั้น เน้นให้จังหวัดมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบของประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดไฟป่า และหมอกควันให้ได้มากที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...