xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.วันนี้ (24 ธ.ค.) เริ่มเวลา 10.00 น.มีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... โดยนายมณเฑียร บุญตัน กับคณะเป็นผู้เสนอ และเป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมา ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ขณะที่การประชุม สนช.ในวันพรุ่งนี้ จะบรรจุวาระเพิ่มเติม เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธาน โดยเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง 16 คณะ ซึ่งประเด็นหลักเบื้องต้น เกี่ยวข้องกับที่มาของนักการเมือง ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ที่มาของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...