xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กตู่"วอนทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม
โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตตอนหนึ่งความว่า ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่เรื้อรังของทุกประเทศ ยกเว้นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา และที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปราม และตรวจสอบ รวมถึงต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง และที่สำคัญต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกับช่วยกันปลูกฝั่งจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนโตไปต้องไม่โกง
กำลังโหลดความคิดเห็น...