xs
xsm
sm
md
lg

"สมคิด"ยืนยันนายกฯ มุ่งสร้างฐานรากให้เข้มแข็ง ทำเต็มที่แม้ล่าช้าไปบ้าง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระบุว่าว่า รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ฐานรากของประเทศ ซึ่งสิ่งสำคัญภาครัฐต้องเข้าใจประชาชน และนายกรัฐมนตรีเห็นว่าประชาชนที่มีฐานะยากจน ไม่ได้ต้องการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรสร้างความพร้อม สร้างประชาชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ภาคเอกชนสนับสนุนภาคประชาชน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้บางครั้งจะล่าช้าไปบ้าง แต่เชื่อว่าได้พยายามอย่างเต็มที่ และเห็นว่าทุกคนต้องการให้มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้สถานการณ์ความขัดแย้งกลับสู่วงจรเดิม จึงขอใช้เวลาแก้ไขปัญหาก่อน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาประเทศ และเชื่อว่าการที่บ้านเมืองสงบสุขในช่วงเวลาหนึ่งขณะนี้ จะทำให้ประชาชนมีโอกาสหยุดคิดทบทวนเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...