xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือเปิดตลาดเสรี 21 เขตเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กระทรวงการต่างประเทศสรุปผลการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับรัฐมนตรี โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้นำประเทศอื่นๆ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยนายดอน ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงเป้าหมายของกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปก ในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจ คือ การเปิดตลาดเสรีของเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเอเปก (FTAAP) ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะศึกษาและผลักดันความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปควรเป็นไปอย่างรอบด้านและนำนวัตกรรมมาใช้

นอกจากนี้ นายดอน ได้เสนอแนวทาง 4 ประการ ในการรับมือกับสิ่งท้าทายของชุมชนที่เกิดขึ้น อาทิ การพัฒนาชุมชนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ การให้ทุกคนได้รับโอกาสและผลประโยชน์ จากการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส อาทิ สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ให้สูงขึ้น หลังจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
กำลังโหลดความคิดเห็น...