xs
xsm
sm
md
lg

สทศ.เปิดรับสมัครสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ระหว่าง 1-15 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าสทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2558 โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ทั้งนี้ กำหนดการสอบ โอเน็ตป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559 และกำหนดการสอบ โอเน็ตม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ สทศ. จะเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2558 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยจะเสียค่าสมัคร : วิชาละ 100 บาท ชำระเงิน วันที่ 1– 21 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบ : 1 – 22 ตุลาคม 2558 ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ : 17 พฤศจิกายน 2558 กำหนดวันสอบ : 26 – 27 ธันวาคม 2558 และ ประกาศผลสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2559

อย่างไรก็ตาม ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...