xs
xsm
sm
md
lg

ก.คลังเตรียมเสนอ ครม.มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่:

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (1 ก.ย.) คาดว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะรายงานความคืบหน้าการจับกุมผู้ต้องสงสัย ตลอดจนการขยายผลการจับกุมผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ ต่อที่ประชุมด้วย
ส่วนวาระที่ต้องจับตา กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ วงเงิน 1.1 -1.3 แสนล้านบาท เช่น การปล่อยกู้ผ่านกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองวงเงิน 5.9 หมื่นล้านบาท โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภควงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท และโครงการขนาดเล็กใช้งบไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...