xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ สั่ง 20 กระทรวงเพิ่มโครงการนำร่องทำสัญญาคุณธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.) ถึงรายงานต่อที่ประชุมรับทราบการทำสัญญาคุณธรรม ว่า โครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และโครงการจัดหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่ง คตช. เคยมอบหมายให้ไปทำสัญญาคุณธรรมนั้น ขณะนี้โครงการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวี ได้จัดทำสัญญาคุณธรรมแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เรียบร้อย จึงยังอยู่ในขั้นเตรียมการ ส่วนโครงการจัดหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าไปดูการทำงานแล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตที่มี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานนั้น ได้เสนอให้เพิ่มโครงการที่จะต้องทำสัญญาคุณธรรม จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ของกรมประชาสัมพันธ์ วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท 2.การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 3.การจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานยาสูบ ดังนั้น มีโครงการที่ต้องทำสัญญาคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
นายมนัส กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้เพิ่มโครงการนำร่องในเรื่องนี้ โดยให้ทั้ง 20 กระทรวงเสนอโครงการของตัวเองมาเป็นโครงการนำร่องให้มีการทำสัญญาคุณธรรม ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น