xs
xsm
sm
md
lg

สปช.แนะคลังทำความเข้าใจ ปชช.การปฏิรูปภาษีทั้งระบบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. หลังจากมีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง และภาษีอากรแห่งชาติ ให้เป็นคณะกรรมการถาวรระดับชาติ เพื่อปฏิรูปภาษีทั้งระบบ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำลังเตรียมเสนอร่างกฎหมายการบริหารการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการช่วยดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพราะต่อไปจะมีภารกิจมากขึ้น เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ด้าน สปช.หลายคนเสนอตรงกันว่า ให้กระทรวงการคลังต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องของการเสียภาษีประเภทใหม่ให้มากขึ้น เพราะว่าชาวบ้านยังคงกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหลายด้าน ทั้งภาษีที่ดิน ภาษีมรดก หากทำความเข้าใจไม่ดี อาจเกิดข้อโต้แย้งและเกิดแรงต้านควรแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่า เมื่อจัดเก็บภาษีที่ดินแล้ว รัฐบาลจะนำเงินไปทำอะไร
นอกจากนี้ รัฐบาลควรดูแลสวัสดิการของคนเสียภาษีตลอดการทำงาน และในยามชราด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...