xs
xsm
sm
md
lg

สรุปผลงานศูนย์ดำรงธรรม 4 เดือน ประชาชนร้องทุกข์กว่า 2 แสนคน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักงานตรวจเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีประชาชนเข้ารับบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 220,662 เรื่อง แยกตามประเภทการให้บริการ เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 26,844 เรื่อง ได้มีการบริการแล้วเสร็จ 154,458 เรื่อง ตามด้วยเรื่องของการบริการการข้อมูลข่าวสาร 20,875 เรื่อง บริการแล้วเสร็จ 20,759 เรื่อง เรื่องบริการให้คำปรึกษา 8,563 เรื่อง แล้วเสร็จ 8,563 เรื่อง โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกเดินทางไปรับเรื่อง 1,071 เรื่อง แล้วเสร็จ 774 เรื่อง ขณะที่เรื่องของหนี้นอกระบบ 1,227 เรื่อง แล้วเสร็จ 934 เรื่อง สรุปจำนวนทุกเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 199,765 เรื่อง
อย่างไรก็ตาม หากแบ่งตามภาครวมทุกเรื่องราวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ให้บริการประชาชน จะมีผลของผู้มาใช้บริการทุกเรื่องแบ่งเป็นภูมิภาคมีผลรวม ดังนี้ ภาคกลาง 73,783 เรื่อง ภาคเหนือ 55,718 เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,735 เรื่อง และภาคใต้ 3,222 เรื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น