xs
xsm
sm
md
lg

มท.ขานรับนโยบายรัฐแก้ปัญหายาเสพติด-สั่งทุก จว.ทำงานเต็มที่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมการบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย (มท.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติของกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) เข้าร่วมประชุมด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ โดยให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงานของจังหวัดว่ามีผลการดำเนินงานที่ความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด หรือติดขัดในจุดใดบ้างเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหายาเสพติดในขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันขจัดปัญหานี้ให้ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น