xs
xsm
sm
md
lg

สคบ.เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ หวังลดการเอาเปรียบผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการรักษาสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนให้มีช่องทางร้องเรียนสำหรับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกละเมียดสิทธิมากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้หารือกับผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นช่องทางการร้องเรียนมากขึ้น ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 4 แห่ง ได้แก่ 1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จำนวน 1,300 สาขา 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 150 สาขา 3 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ณ ร้านจิฟฟี่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 150 สาขา 4 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นนท์ จำกัด ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ โดยผู้บริโภคสามารถขอรับแบบบันทึกคำร้องทุกข์พร้อมซองจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...