xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส.สั่งชะลอออก สทก.เขตป่าสงวนแห่งชาติ 9 จว.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรณีกรมป่าไม้จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ทำกิน หรือ สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี เชียงราย พะเยา ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และ จ.เลย ล่าสุด นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งให้กรมป่าไม้ยุติและทบทวนเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่ต้องการให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นการแจกที่ดินป่าสงวน
ทั้งนี้ เจตนาของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนที่อยู่ในป่าสงวน และยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ชัดเจน โดยจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องการแจก สทก.อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงจะนำโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ หรือโครงการรีเชปป่า ที่มีการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 5 ช่วงชั้นปี มาดำเนินการใหม่ โดยจะมีการตรวจพื้นที่ป่าทุกผืนทั่วประเทศอย่างละเอียด ก่อนนำมาเข้าแผนของกรมป่าไม้ เพื่อแยกป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม ให้ชัดเจนก่อนดำเนินนโยบายแจก สทก. ส.ป.ก. หรือเอกสารสิทธิ์ใดๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น