xs
xsm
sm
md
lg

นักวิชาการค้านหวยออนไลน์ หวั่นมอมเมาเยาวชน-เพิ่มอบายมุข

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รศ.สมพงษ์ จิตรระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "หวยออนไลน์ ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ที่จัดโดยคณะคุรุศาสตร์จุฬาฯ และองค์กรเครือข่ายด้านเด็กและครอบครัว ว่า ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชน พบว่าเด็กไทยซื้อหวยใต้ดินประมาณร้อยละ 15 หรือ 1 ใน 4 ของเด็กทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงระดับนิสิตนักศึกษา โดยพบว่าเด็กยิ่งโตจะยิ่งซื้อหวยมากขึ้น ดังนั้น หากรัฐผลักดันหวยออนไลน์ได้สำเร็จ จะทำให้มีเด็กและเยาวชน หันมาเล่นหวยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1เท่าตัว สาเหตุเพราะซื้อหาได้ง่าย วัยรุ่นที่ชอบความท้าทาย เสี่ยงโชค จะหันมาซื้อหวยออนไลน์มากขึ้น เรียกว่า ภาวะความสนุกบนความเสี่ยง จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่เคยกล่าวว่าจะไม่สนับสนุนหวยบนดิน และไม่สนับสนุนนโยบายที่มอมเมาเยาวชน
นายคำรณ ชูเดชา ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า หวยออนไลน์ ถือเป็นสินค้าอบายมุข หากรัฐส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีอบายมุขเพิ่มขึ้น เท่ากับการยั่วยุ หรือมอมเมาเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีแนวโน้มซื้อหวยออนไลน์มากขึ้น เพราะซื้อง่ายสะดวก ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หวังรวยทางลัดโดยไม่ต้องทำงาน แม้ขณะนี้รัฐบาลจะไม่ตัดสินใจอนุมัติหวยออนไลน์หรือไม่ แต่จากการลงพื้นที่ใน จ.นครราชสีมา พบว่ารอบมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาว่าจะมีการจำหน่ายหวยออนไลน์แล้ว
ด้าน ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐต้องทบทวนว่าได้ให้ความสำคัญกับอนุสัญญาสิทธิเด็กอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะ สิทธิพื้นฐานเด็ก การคุ้มครองเด็ก การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างสิทธิ หากรัฐบาลดำเนินนโยบายหวยออนไลน์สำเร็จ จะต้องหามาตรการ ป้องกันเด็กไม่ให้ถูกอบายมุขมอมเมา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทางออกร่วมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น