xs
xsm
sm
md
lg

อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" ไปสนามหลวงให้ ปชช.สักการะ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางอมรา ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครไปประดิษฐานยังท้องมณฑลพิธีสนามหลวง ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ.2477 ในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตามความเชื่อของคนไทย ถือว่าการได้มากราบและสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งพระพุทธสิหิงค์ ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มายังกรุงเทพมหานคร ในปี 2338 และประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์มาจนถึงทุกวันนี้
สำหรับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานสงกรานต์ที่กรุงเทพมหานครจะมีการจัดงานมหาสงกรานต์ปี 52 "ยิ้มรับสงกรานต์ สานสามัคคี" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ชมขบวนรถบุปผชาติและขบวนพาเหรดพฤกษชาติ กว่า 30 คัน พร้อมทั้งชมบรรยากาศสวนน้ำพุดนตรี 7 นางสงกรานต์ ที่มีทั้งไม้สวนและไม้ดัด บ้านเรือนไทยจำลอง นิทรรศการสงกรานต์และการละเล่นพื้นเมืองทั้ง 4 ภาค ที่จำลองมาไว้เพื่อให้ประชาชนได้ชมในงานนี้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น