xs
xsm
sm
md
lg

“มิวเซียมลำปาง” แลนด์มาร์คใหม่เมืองรถม้า ชวนค้นหากับเรื่องราว “คน เมือง ลำปาง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากศาลากลางจังหวัดลำปางเดิม สู่ “มิวเซียมลำปาง”
ลำปางถือฤกษ์ดี วันมหามงคล 12 สิงหาคม ส่งมอบ “มิวเซียมลำปาง” และนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง”เพิ่มจุดเช็คอินและแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ในเมืองรถม้า

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ สบร. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ถือฤกษ์ดี วันมหามงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 จัดพิธี ส่งมอบนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง”และ อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง หรือ ที่เรียกสั้น ๆ ว่า "มิวเซียมลำปาง"

การจัดแสดงเกี่ยวกับซุ้มประตูโขง และศิลปวัตถุโบราณ
ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “การดำเนินงานพัฒนาจัดตั้งมิวเซียมลำปางให้เป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนไทย นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้พื้นที่ของ “ศาลากลางจังหวัดลำปางเดิม” เป็นสถานที่จัดตั้ง โดยเทศบาลนครลำปางดำเนินการในด้านการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้มีความพร้อม ส่วน สบร. โดย มิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค ทำหน้าที่ในการพัฒนาจัดทำนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และ ส่วนของพื้นที่ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมิวเซียมลำปาง”

การจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ หนึ่งในสัญลักษณ์คู่เมืองลำปาง
ทั้งนี้การส่งมอบนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง เพื่อให้มิวเซียมลำปาง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ไปสู่สาธารณะด้วยการสร้างความร่วมมือ และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในระดับพิพิธภัณฑ์เมือง และเป็นการเสริมสร้างโอกาสการค้นคว้าหาความรู้ในทางสร้างสรรค์แห่งใหม่ของคนลำปาง และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย

การจัดแสดงเรื่องราวสำเนียงลำปาง
สำหรับพื้นที่จัดแสดง นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมีการนำเสนอผ่าน 3 หัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

-คน : ว่าด้วยเรื่องราวของคนที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

-เมือง : เรื่องราวเรื่องของเมืองลำปาง กับการเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน

-ลำปาง : มิวเซียมลำปางได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหา “ลำปางแต๊ ๆ” ทุกซอกทุกมุมจากทั้ง 13 อำเภอ นำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (Interactive)

การจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรถม้า หนึ่งในสัญลักษณ์คู่เมืองลำปาง
ในส่วนนี้มีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการด้วยกัน โดยส่วนบริเวณชั้น 1 มีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปางเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวลำปาง รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยภายในประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ หายาก รวมถึงหนังสือ และสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

นอกจากนี้ มิวเซียมลำปางยังมีการวางมาตรการรองรับความปลอดภัยระดับมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วย การตั้งจุดคัดกรองบริเวณก่อนเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการในอาคาร โดยจำกัดผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 5 คน มีการตรวจวัดอุณภูมิ สแกน QR Code ไทยชนะ ทั้งทางเข้า-ออก พร้อมตั้งจุดเจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกห้องนิทรรศการและพื้นที่บริการ และขอความร่วมมือผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการเข้าชม

ส่วนจัดแสดงจุดเปลี่ยนลำปาง
สำหรับมิวเซียมลำปาง ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นอีกทางเลือกในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถมาแสวงหาความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมมิวเซียมลำปางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 3207

“มิวเซียมลำปาง” แลนด์มาร์คใหม่เมืองรถม้า
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...