xs
xsm
sm
md
lg

เมืองมรดกโลก “สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลกของไทย
จากประกาศของกรมศิลปากร เรื่องเปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้น ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดกโลกของไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการนั้นยังคงมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะต้อง 1.ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ 2.ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก 3.จำกัดผู้เข้าชมเพื่อลดความแออัด 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 5.จัดจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ 6.ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง 7.ลดการบรรยายและสัมมนา และ 8.สแกน QR Code เช็คอิน-เช็คเอาท์ตามแพลตฟอร์มไทยชนะหรือกรอกข้อมูลนอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับอุทยานฯ ประวัติศาสตร์มรดกโลกทั้งสามแห่งก็ยังเปิดให้บริการ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อ.เมืองสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองกำแพงเพชร เป็นต้น

วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
สำหรับ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ตั้งแต่ปี 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมไทยในยุคแรกเริ่ม ที่ยังเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ใน อ.เมืองสุโขทัย มีโบราณสถานทั้งในและนอกกำแพงเมืองรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง โดยมีไฮไลท์เด่นคือ “วัดมหาธาตุ” เป็นวัดขนาดใหญ่และสำคัญที่สุด ตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย สิ่งสำคัญในวัดคือพระเจดีย์มหาธาตุรูปดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์ประธาน โดยเจดีย์รูปแบบนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยแท้ นอกจากนั้นก็ยังมี “วัดศรีสวาย” ที่โดดเด่นด้วยพระปรางค์ 3 องค์ ศิลปะแบบลพบุรี “วัดสระศรี” งดงามด้วยเจดีย์ทรงลังกาซึ่งตั้งอยู่กลางสระตระพังตระกวน ส่วน “วัดศรีชุม” เป็นอีกหนึ่งวัดนอกกำแพงเมืองที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่

วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ใน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในอดีตเป็นเมืองที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะขึ้นครองกรุงสุโขทัย แต่ในระยะนั้นมีชื่อว่าเมืองเชลียง ก่อนจะกลายเป็นเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสวรรคโลกในที่สุด สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมในอุทยานก็คือ “วัดช้างล้อม” ที่มีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก “วัดเจดีย์เจ็ดแถว” โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม อีกทั้งยังมีเจดีย์ราย และอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ กันถึง 33 องค์ ส่วน “วัดนางพญา” ก็มีความโดดเด่นตรงลวดลายปูนปั้นอันงดงามรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ใน อ.เมืองกำแพงเพชร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือโบราณสถานหรือกลุ่มวัดที่อยู่ในเมืองที่เรียกว่าคามวาสี และกลุ่มวัดที่อยู่นอกเมือง หรืออรัญวาสี มีหลายวัดที่น่าสนใจ อาทิ “วัดช้างรอบ” มีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ประดับรูปช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก “วัดพระสี่อิริยาบถ” โดดเด่นด้วยมณฑปขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ ได้แก่ พระพุทธรูปลีลา พระพุทธรูปนอน พระพุทธรูปนั่ง และพระพุทธรูปยืน ซึ่งเหลืออยู่เพียงองค์เดีย
.........................................
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...